Të hënën fillon aplikimi për konkurset vjetore për projekte me interes kombëtar në kulturë për vitin 2023

Ministrja e Kulturës, Bisera Kostadinovska-Stojçevska, në konferencë për shtyp njoftoi se nga e hëna, më 17 tetor, në ora 08:00, do të hapet sistemi elektronik i aplikimit për Konkursin për mbështetjen e projekteve me interes kombëtar në kulturë për vitin 2023. Sistemi i aplikimit do të mbyllet më 17 nëntor në orën 16:00.

„Duke shfrytëzuar përvojat pozitive por edhe negative nga aplikimi i mëparshëm, në fakt, i parë me mjete elektronike, këtë vit aplikimi elektronik do të kryhet tërësisht përmes portalit kombëtar të e-shërbimeve dhe jo përmes faqes së internetit të Ministrisë së Kulturës. ” Ne e bëjmë këtë për të thjeshtuar më tej procedurën, për t’i kursyer aplikantëve kohë dhe para për dokumentet e nevojshme që ata tani do të mund t’i shkarkojnë dhe bashkëngjisin drejtpërdrejt, si p.sh.: certifikatën e shtetësisë, pasqyrën e gjendjes aktuale dhe të ngjashme. “, tha ministrja Kostadinovska-Stojçevska.

Në pres konferencë u tregua se përdoruesit do të mund të gjejnë udhëzime teknike dhe mbështetje gjatë regjistrimit në ueb faqen uslugi.gov.mk, si dhe përmes qendrës së kontaktit të këtij portali kombëtar.

Ministrja Kostadinovska-Stojçevska shpjegoi përfitimet e metodës së re të aplikimit që u prezantua vitin e kaluar, e cila, ndër të tjera, shkurtoi kohën e vlerësimit të aplikacioneve të dorëzuara me dhjetëra mijëra orë pune dhe shmangi mundësinë e keqpërdorimeve, si ndryshimi apo plotësim i fletëparaqitjeve.

Ajo shtoi se me mënyrën e re të aplikimit marrim një përfitim të ri. „Përmes portalit kombëtar të e-shërbimeve, automatikisht do të jetë e pamundur të konkurrosh me më shumë projekte sesa ato të përcaktuara në rregullat e Konkursit. Prandaj edhe me këtë rast i lus përdoruesit që t’i kushtojnë vëmendje Kushtet e Përgjithshme dhe kushteve për aplikim në secilin aktivitet veç e veç. Sidomos për sa i përket kushteve se sa projekte mund të aplikohen sipas aktiviteteve sepse, të përsëris, sistemi automatikisht nuk do t’i lejojë një personi fizik apo juridik të aplikojë në më shumë aktivitete sesa është paraparë”, tha Kostadinosvka-Stojçevska.

Risia e këtij viti është se për herë të parë përdoruesit zgjidhjet për projektet e pranuara, të refuzuara apo të refuzuara do t’i marrin në mënyrë elektronike.

Përdoruesit do të jenë ende në gjendje të kërkojnë ndihmë në seksionin e raporteve nga departamentet në Ministrinë e Kulturës. Kontaktet me persona të caktuar sipas rretheve dhe adresat e tyre elektronike do të publikohen në faqen e Ministrisë së Kulturës.

Lexo gjithashtu
Total
0
Share