Zgjedhjet lokale në Mavrovë dhe Qendër Zhupë, KSHZ publikon afatet

Boris Kondarko nga KSHZ tha se afati për mbledhjen e nënshkrimeve nga qytetarët për kandidatë fillon më 20 qershor dhe zgjat 15 ditë deri më 4 korrik, ndërsa KSHZ-ja e mbyll listën zgjedhore më së voni deri më 30 korrik.

Listat e kandidatëve për kryetarë komunash i dorëzohen komisioneve komunale zgjedhore Mavrovë Rostusë dhe Qendër Zhupë më së voni deri më 15 korrik, ndërsa numrat e kandidatëve në fletëvotim do të zgjidhen me short nga KSHZ-ja jo më vonë se 26 korrik.

“Fushata zgjedhore fillon më 31 korrik, që do të thotë 31 korrik në orën 0.00 të mëngjesit, duke përfshirë ditën e 31 dhe zgjat deri më 18 gusht deri në mesnatë. 19 gushti është heshtje zgjedhore dhe dita e votimit është 20 gushti”, tha Kondarko.

Anëtarët e këshillave zgjedhorë duhet t’i paraqesin partitë në komisionet komunale zgjedhore Mavrovë dhe Rostushë dhe Qendër Zhupë, pas njoftimit paraprak nga KSHZ-ja më së voni deri më 8 gusht.

Sa i përket mediave që janë të interesuara për reklama politike me pagesë, ato janë të detyruara të regjistrohen në përputhje me kushtet e Kodit Zgjedhor direkt në arkivin e KSHZ-së ose elektronikisht më së voni deri më 14 qershor, ndërsa afati i fundit për dorëzimin e listave të çmimeve është qershori. 16.

Sa i përket mediave, udhëzimet për mënyrën dhe procedurën për konfirmimin e çmimit mesatar të arritur për reklamat politike të paguara nga 4 shkurt 2022, të cilat janë miratuar për zgjedhjet e përsëritura komunale në komunat e Mavrovës dhe Rostushës dhe komunën e Qendër Zhupës mbeten në fuqi.

Duke qenë se zgjedhjet ishin të pasuksesshme, qysh atëherë çmimi ka mbetur i njëjtë dhe për këtë arsye të njëjtat udhëzime do të mbeten në fuqi.

Lexo gjithashtu
Total
0
Share