Tetovë: Vazhdojnë aktivitete e rregullta të kontrolleve

Gjatë muajit të kaluar (maj), zyrtarët policorë të Sektorit për Punë të Brendshme Tetovë-Stacioni Policor për Siguri në Komunikacionin Rrugor- Tetovë, në rajonin e gjerë të Tetovës, në kontrolle të
rregullta dhe gjithsej 19 aksione kontrolluese kanë zbuluar dhe sanksionuar ligjërisht 1521 kundërvajtje, përkatësisht lloje të ndryshme të parregullsive.

PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 300x250

Në aktivitetet e kontrollit të muajit maj, të realizuara në këtë zonë, për shkak të shkeljeve të konstatuara janë përjashtuar nga qarkullimi 49 automjete, prej të cilave 34 për shkak të skadimit të regjistrimit deri dhe mbi 30 ditë dhe 15 për parregullsi të konstatuara teknike.

Në muajin maj janë përjashtuar nga qarkullimi edhe 212 shoferë, nga të cilët 116 që drejtonin pa patentë shofer, 42 nën ndikimin e alkoolit, 38 drejtues fillestarë që nuk respektonin kufizimet
ligjore të parashikuara për këtë kategori drejtuesish, 10 me kategori të papërshtatshme dhe 6 me ndalim të vlefshëm drejtimi.

Po ashtu, gjatë kësaj periudhe janë konfiskuar përkohësisht 14 automjete për regjistrim të skaduar prej më shumë se gjashtë muajsh dhe zhurmë, 90 patentë shoferë dhe 30 leje trafiku, ndërsa “shërbimi
merimangë” i Tetovës ka marrë gjithsej 204 automjete të parkuara në mënyrë të parregullt, kryesisht në zonën qëndrore të Tetovës, ku është dinamika e përgjithshme e trafikut dhe frekuenca më
e madhe e automjeteve dhe e këmbësorëve. Ky aktivitet me intensitet të pazvogëluar vijon edhe në fillim të këtij muaji. Për dy ditë janë sanksionuar dhe kapur gjithsej 53 automjete nga “shërbimi merimangë”.

Lexo gjithashtu
Total
0
Share