Nga e marta fillon pagesa e pensioneve të dhjetorit në RMV

Qeveria e RMV-së në mbledhjen e djeshme miratoi informacionin për pagesën e pensioneve për muajin dhjetor 2022 dhe ngarkoi Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë së Veriut që të dhënat për pensionet t’i dorëzojë bankave komerciale më së voni deri më 26.12.2022.

Rekomandohen bankat komerciale që nga data 27.12.2022, pensionistët të mund të disponojnë pensionet e dhjetorit përmes rrjetit të ATM-ve dhe në rrjetin tregtar.

Rekomandohet që bankat e nivelit të dytë, përmes filaleve të sigurojnë pagesën me para të gatshme të pensioneve për klientët që nuk përdorin kartela bankare, duke i ndarë katër grupe, sipas masës së pensionit, përkatësisht:

Për pensionet deri në 11.000 denarë, pagesa duhet të bëhet më 27.12.2022 (e martë);

Për pensionet në shumë prej 11.001-14.000 denarë, pagesa duhet të bëhet më 28.12.2022 (e mërkurë)
Për pensionet në shumë prej 14.001-18.000 denarë, pagesa duhet të bëhet më 29.12.2022 (e enjte), dhe për pensionet me shumë mbi 18.001 denarë, pagesa duhet të bëhet më 30.12.2022 (e premte).

Lexo gjithashtu
Total
0
Share