Lirohet mazuti çmimet e karburanteve tjera mbesin të njejta

Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 6.7.2022, solli vendim për përcaktimin e çmimeve më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit

(1) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse
të transportit janë:
– Benzinë motori – ЕUROSUPER BS – 95 – 108,50 (denarë/litër)
– Benzinë motori – ЕUROSUPER BS – 98 – 110,50 (denarë/litër)
– Naftë motori – ЕURODIZEL BS (D-Е V) – 103,50 (denarë/litër)
– Vaj për djegie – ЕKSTRA I LEHTË 1 (ЕL-1) – 102,00 (denarë/litër)
– Mazut М-1 SU – 52,649 (denarë/kilogram)

PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 300x250
Lexo gjithashtu
Total
0
Share