COP28: BEI Globale njofton qasjen e parë për rimëkëmbje dhe tranzicion të drejtë për të përmbushur nevojat e grupeve më të cenueshme

Në konferencën e ndryshimeve klimatike COP28, BEI Globale, krahu i zhvillimit të Bankës Evropiane të Investimeve (BEI), ka njoftuar qasjen e saj të re për të rritur financimin dhe shërbimet këshillimore në mbështetje të një tranzicioni dhe rimëkëmbje të drejtë në mbarë botën.

BEI do të jetë institucioni i parë financiar ndërkombëtar që do të aplikojë një qasje rimëkëmbjeje të drejtë që nga fillimi i vitit 2024. Duke u mbështetur në punën e saj të konsiderueshme në Bashkimin Evropian, në mbështetje të komuniteteve të prekura nga përpjekjet për dekarbonizimin, BEI Globale fillimisht do të përqendrojë aktivitetet e saj të tranzicionit të drejtë në Bosnjë-Hercegovina, *Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia, Ukraina, Afrika e Jugut, Indonezia dhe Vietnami.

BEI Globale do të punojë me partnerë publikë dhe privatë për të identifikuar mundësitë dhe për të adresuar sfidat që lidhen me tranzicionin rimëkëmbjen e drejtë. Ajo do të mbështesë punëtorët e prekur nga tranzicioni i gjelbër, do të mbështesë projektet në infrastrukturën me karbon të ulët, efikasitetin energjetik, energjinë e rinovueshme, zhvillimin e kompanive të vogla dhe të mesme, arsimin, trajnimin dhe rikualifikimin, si dhe rehabilitimin mjedisor. Banka mbështet projektet nëpërmjet huadhënies direkte dhe të ndërmjetme nëpërmjet fondeve, bankave dhe institucioneve mikrofinanciare. Për më tepër, BEI Globale po kërkon të krijojë partneritete financiare, teknike dhe të njohurive për të ndihmuar në përgatitjen e projekteve të tranzicionit dhe rimëkëmbjes së drejtë në mbarë botën.

“Dekarbonizimi i ekonomive tona dhe rimëkëmbja e tyre ndaj klimës duhet të ndodhë në një mënyrë të përgjegjshme shoqërore ose nuk do të ndodhë,” tha zëvendëspresidenti i BEI, Ambroise Fayolle. “Sipas qasjes së re globale të BEI për tranzicion dhe rimëkëmbje të drejtë, ne mbështesim vendet dhe njerëzit që janë më të prekur nga kriza klimatike dhe politikat e gjelbra. Qëllimi ynë është të bëjmë që masat për klimën të funksionojnë për të gjithë. Unë u bëj thirrje partnerëve tanë të bashkohen me ne në këtë përpjekje vendimtare për të mbështetur projektet e investimeve të qëndrueshme që nuk lënë askënd pas.”

Udhëheqja e rimëkëmbjes së drejtë

Rimëkëmbja e drejtë synon të sigurojë që politikat dhe projektet e përshtatjes klimatike të marrin parasysh nevojat e të gjithëve për të shmangur ndikimet e padëshiruara. Rritja e rimëkëmbjes ndaj ndryshimeve klimatike dhe sigurimi i politikave të drejta të përshtatjes klimatike nevojiten urgjentisht pasi rritja e temperaturave po rrit pabarazitë gjeografike dhe sociale me pasoja shkatërruese.

Nga viti 2024 në vijim, BEI Globale do të përqendrojë mbështetjen për rimëkëmbje të drejtë në vendet më pak të zhvilluara, shtetet e brishta dhe të prekura nga konflikti dhe shtetet e vogla ishullore në zhvillim. Për më tepër, banka do të synojë masat e përshtatjes klimatike që përfshijnë ose kanë si përfitues ata që varen nga burimet natyrore dhe ekosistemet për jetesën e tyre, popujt indigjenë, gratë, të rinjtë, emigrantët dhe grupet vulnerabël e tjera që mbajnë barra të pabarabarta të ndryshimeve klimatike në të gjithë globin.

Me anë të kësaj, BEI Globale po mbështet partneritetet e tranzicionit të drejtë të energjisë dhe po punon së bashku me nismat e Team Europe për t’i dhënë fund prodhimit të energjisë me bazë qymyri. Përtej vendeve pilot, BEI Globale do të ndihmojë punëtorët dhe komunitetet e prekura nga mbyllja e impianteve të karburanteve fosile ose aktivitetet që përfshijnë nxjerrjen e karburanteve fosile.

 

Lexo gjithashtu
Total
0
Share