Vijojnë pagesat nga te drejtat e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se sot ka filluar pagesa e të drejtave sociale, të fëmijëve dhe mbrojtjes civile për muajin tetor 2022.

Përfituesit e të drejtave në të holla që posedojnë kartelë debitore do të mund të tërheqin paratë në bankomatet e bankave, t’i shfrytëzojnë mjetet për pagesa në rrjetin e shitjeve ose përmes bankës elektronike dhe celulare nga dita e sotme, 4 nëntor 2022.

Për të shmangur turmat para bankave dhe brenda ambienteve të bankave gjatë pagesës së të drejtave, për përfituesit që nuk shfrytëzojnë kartela pagesa do të kryhet në 2 grupe në të gjitha filialet dhe ekspoziturat e bankave, në përputhje me orarin e përcaktuar sipas renditjes alfabetike, sipas shkronjë së parë të mbiemrit, edhe atë:

04.11.2022– А, B, V, G, D, GJ, Е, ZH, Z, X, I, Ј, К, L, LL
07.11.2022– М, N, NJ, О, P, R, S, Т, Q, U, F, H, C, Ç, XH, SH

Lexo gjithashtu
Total
0
Share