Shtabi i Krizës në Tetovë mbajti mbledhje, organet shtetërore duhet të bëjnë kompensimin nga dëmet e vërshimeve

Shtabi i Кrizës në Komunën e Tetovës sot mbajti mbledhjen e katërt, ku u diskutua për ecurinë e realizimit të konkluzioneve që kanë dalë nga mbledhjet e mëparshme.

Siç informojnë nga Komuna e Tetovës, theks i veçantë i kësaj mbledhjeje ishte raportimi për aktivitetet e ndërmarra rreth evidentimit të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë që goditën ditë më parë qytetin e Tetovës.

PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 1180x200

“Nga komisioni komunal u raportua se janë evidentuar të gjitha kërkesat të adresuara tek Komuna e Tetovës janë procesuar dhe identifikuar në terren, si dhe janë dërguar shkresa zyrtare deri tek organet kompetente shtetërore për të bërë vlerësimin dhe kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga vërshimet që goditën qytetin e Tetovës ditë më parë”.

“NPK-ja, së bashku me NJTKZ njoftuan se janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për pastrimin dhe dezinfektimin e rrugët, sipas planit të veprimit. Gjithashtu nga NPK, në bashkëpunim me NJTKZ në mënyrë permanente është bërë pastrimi i në të gjithë pikat kritike të kanalizimit, si dhe përpilimin e një plani për zgjidhjen e problemeve të kanalizimit në katër pika kritike( tek rruga 171, tek kazerma dhe dy pika në hyrje të qytetit)”, thuhet në njoftim.

Gjithashtu theksohet se konkluzionet tjera që dolën nga kjo mbledhje janë:

1. U konstatua se kërkesat e Shtabit të Krizës në Komunën e Tetovës, janë dërguar deri tek qeveria e Maqedonisë së Veriut, si dhe deri tek Byroja për Ekspertizë Gjyqësore, por nga ana e tyre nuk është marrë ende asnjë hap konkret.

2. Të dërgohet shkresë urgjente deri tek Qeveria e RMV-së që të veprojë në bazë të kërkesave tona dhe konform ligjit.

3. Të dërgohet kërkesë deri tek organet kompetente për të bërë inspektimin permanent të të gjitha ndërmarrjeve publike dhe private, si dhe të objekteve kolektive (banesave kolektive), që kanë të bëjnë me dispozitet ligjore për siguri dhe shëndet në punë.

4. Të bëhet regjistrimi dhe kontrollimi i të gjitha hidranteve ekzistuese në qytetin e Tetovës, si dhe në të gjitha projektet e ardhshme infrastrukturore të parashihen vendosja e tyre.

PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 300x250
Lexo gjithashtu
Total
0
Share