ESHS Maqedoni: Më shumë lindje dhe vdekje nëpër qytete, zonat rurale më stabile

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, vitin e kaluar në zonat urbane kanë lindur 11,224 fëmijë ose 60,2% e numrit të përgjithshëm, ndërsa në zonat rurale 7,424 ose 39,8%.

Pjesëmarrjen më të madhe në raport me numrin e përgjithshëm të lindjeve sipas rajoneve e ka Shkupi me 38,9%, kurse më të vogël rajoni lindor me 6,3%.

Mosha mesatare e nënave të reja nga numri i përgjithshëm i lindjeve në zonat urbane është 29.9 vjeç, ndërsa në zonat rurale 28.4 vjeç.

Mosha mesatare e lindjeve të para në zonat urbane është 28.3 vjeç, ndërsa në zonat rurale 26.0 vjeç.

17,955 persona ose 63,0% kanë vdekur në zonat urbane, dhe 10,561 persona ose 37,0% kanë vdekur në zonat rurale.

Pjesëmarrjen më të madhe në raport me numrin e përgjithshëm të të vdekurve, sipas rajoneve e ka Shkupi me 30,6%, kurse më të vogël rajoni i Vardarit me 8,3%.

Mosha mesatare e personave të vdekur në zonat urbane është 73.2 vjeç dhe në zonat rurale 73.3 vjeç.

Shtesa natyrore e popullsisë është negative në zonat urbane, pasi është -6731 banorë, kurse në zonat rurale -3137 banorë.

Të dhënat për migrimet e brendshme, brenda të njëjtit rajon, tregojnë se peshën më të madhe prej 37.9% e zë lëvizja nga fshati në qytet dhe anasjelltas, në krahasim me lëvizjet ndërmjet qyteteve me 9.4%.

Bilanci i migrimit të jashtëm është më i madhi në rajonin e Shkupit, 1296 persona dhe më i vogli në rajonin juglindor, 51 persona.

Lexo gjithashtu
Total
0
Share