Bekteshi në Dialogun Strategjik SHBA – RMV: Jemi të përkushtuar për të investuar në sektorin e energjisë

Po punohet për ndërtimin e rrjetit të shpërndarjes së gazit natyror me vendet fqinje, si dhe krijimin e kushteve për investime në burimet e rinovueshme të energjisë, tha ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi në takimin e punës me temën “Energjia dhe Mjedisi Jeësor” në
kuadër të Dialogut Strategjikë SHBA – Maqedonia e Veriut që po zhvillohet sot në Uashington. Ne jemi të përkushtuar fuqishëm për të garantuar sigurinë energjetike të vendit, për diversifikimin e burimeve me furnizim me energji, tranzicionin energjetik dhe investimet në
energjinë e gjelbër.
Në këtë drejtim, Bekteshi prezantoi aktivitetet e vazhdueshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut, gjegjësisht investimet në ndërtimin e kapaciteteve nga burimet e ripërtëritshme të energjisë siç janë hidrocentralet dhe termocentralet fotovoltaike, masat e dekarbonizimit në kuadër të Planit Nacional për Energji dhe Klimë, si dhe masat për zhvillim të tregut të energjisë elektrike.
Këto masa synojnë të krijojnë pavarësi në sektorin e energjisë që çon në mbështetjen e sigurisë nacionale dhe ndërtimin e një rrjeti dhe sistemi informacioni për sigurinë kibernetike.
“Deri në fund të vitit është paraparë të fillojë ndërtimi i gazsjellësit të interkonjeksionit ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë dhe përmes thirrjeve publike për ndërtimin e termocentraleve fotovoltaike në tokë shtetërore dhe private, do të inkurajohen investimet në burimet e rinovueshme të energjisë. ”, tha ministri Bekteshi.
Siguria kibernetike është një shtysë e re për Maqedoninë e Veriut, për të cilën ministri theksoi se plani është që fillimisht të vendoset një kornizë ligjore për sigurinë e sistemeve informative të rrjetit në energji, veçanërisht në infrastrukturën kritike energjetike, e cila do të transpozojë direktivën përkatëse evropiane.
Të dyja palët theksuan angazhimin për forcimin e partneritetit për bashkëpunim në fushën e energjisë, me theks të veçantë në temat e diskutuara në Dialogun Strategjik dhe angazhimet që dalin nga Marrëveshja e Parisit për heqjen graduale të qymyrit deri në vitin 2030, që buron nga Strategjia për zhvillimin e energjetikës së Maqedonisë së Veriut deri në vitin 2040 dhe rekomandimet e Këshillit Ministror të Komunitetit të Energjisë për përgatitjen e Planit të Integruar Nacional të Energjisë dhe Klimës.

Lexo gjithashtu
Total
0
Share